BUS & TRUCK : Thailand #1 Commercial Vehicle Fortnighty

 

 

NEWS | BUS&TRUCK '11 AUTO SERVICE

 หน้าแรก 
 ข่าวสาร 
ข่าวเด่นประจำฉบับ
ข่าวเด่นประเด็นร้อน
คันเร่งธุรกิจ
ชุมทางขนส่ง
จอดป้ายหมอชิต
สัญญาณ
 บทความ 
ดับเครื่องชม
แวะเวียน
โชว์รูมรถเด่น
รถเพื่อกิจการพิเศษ
จอดคุย
เทียบท่า
แนะนำผลิตภัณฑ์รถบัส&รถบรรทุก
Special Section
 รายงาน 
วัดรอบรถใหญ่
สถิติรถใหญ่
Test And Report
 มัลติมีเดีย 
VDO Clip
Sound Stream
 รถมือสอง 
 เวปบอร์ด 
 สมัครสมาชิก 
 ติดต่อเรา 
Share/Bookmark
 

คุณกฤษณ์ หิญชีระนันท์
วิระยะ พร้อมตอบโจทย์ประกันภัย

         นับว่าตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารได้อย่างลงตัว ในส่วนของการประกันภัย เพราะที่ผ่านมากลุ่มรถเพื่อการพาณิชย์เสมือนเป็นพลเมืองชั้น 2 ที่บริษัทประกันภัยไม่ค่อยจะเหลียวมองสักเท่าไหร่ แต่ ณ วันนี้ “วิริยะประกันภัย” ขออาสาเข้ามาดูแลท่านอย่างจริงใจ
         คุณกฤษณ์ หิญชีระนันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด คงเป็นผู้ที่จะตอบคำถามด้านประกันภัยรถใหญ่ได้ดีที่สุด
เราเริ่มต้นตั้งแต่ ปี 2490 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทครั้งแรกภายใต้ชื่อ “บริษัท อาเซียพาณิชยการ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ให้บริการรับประกันวินาศภัย ในเบื้องต้นเฉพาะการประกันอัคคีภัย และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 - ปี 2517 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2517 เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อาเซียพาณิชยการประกันภัยภัย จำกัด”
 - ปี 2522 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2522 ขยายธุรกิจไปสู่การรับประกันภัยรถยนต์ และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชนและสังคมไทย บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท วิริยะพานิชประกันภัย จำกัด”
 - ปี 2525 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างเต็มรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด” ดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือไว้วางใจจากคนไทย และสังคมไทยมาโดยตลอด
 - ปี 2530 นับเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ครองส่วนแบ่งตลาดประกันภัยรถยนต์อันดับ 1 เป็นครั้งแรก และสามารถรักษาอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่องกระทั่งปัจจุบัน
 - ปี 2535 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จสูงสุดอีกครั้งในตลาดประกันภัยวินาศภัย ด้วยการครองส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัย รวมทุกประเภทเป็นอันดับ 1 และยังคงรักษาความเป็นที่หนึ่งมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน
 - ปัจจุบัน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด คือ บริษัท ประกันวินาศอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ยังคงรักษามาตรฐานแห่งความเป็น 1 ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน แสดงถึงความเป็นมืออาชีพในธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างแท้จริง
มองการเติบโตของตลาดกลุ่มนี้อย่างไร ?
         ธุรกิจการขนส่งเป็นธุรกิจที่สำคัญ เชื่อมต่อกับการผลิตและการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคซึ่งนับวันจะมีความสำคัญมากขึ้นไปในอนาคต โดยเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจเติบโต มีอัตราการขยายของการบริโภคเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาถนนหนทางให้มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ อีกทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีของรถใหญ่ ทั้งปลอดภัยและประหยัด เพราะฉะนั้นธุรกิจขนส่งและโดยสารจะเติบโตได้ดีในอนาคต
อัตราความเสี่ยงคาดว่ามากน้อยแค่ไหน ?
         ในปัจจุบันจนถึงในอนาคต อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งสภาพถนน, เทคโนโลยีในรถใหญ่ ตลอดจนความใส่ใจอย่างจริงใจ ด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการทำให้ทุกฝ่ายมีความระวังมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีหากเกิดอุบัติเหตุรถใหญ่ จะมีความเสียหายมาก ทั้งตัวรถเองและทรัพย์สินภายนอก ที่รถก่อให้เกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้นการให้บริการต้องทันท่วงที ไม่ก่อให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนหรือล่าช้ากับผู้ประสบภัยและผู้ประกอบการ สำหรับความเสี่ยงก็ยังสูงอยู่แต่ก็ยังพอรับได้
สาเหตุรุกตลาดรถใหญ่จริงจัง ?
         เนื่องจากบริษัทฯ มีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน / สาขารับประกันภัย / ตัวแทน และศูนย์ซ่อมสีและตัวถังของรถใหญ่ ที่ครบวงจรและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ๆ มีผู้ประกอบการมาก ได้แก่ ภาคกลาง, ภาคอีสาน, และภาคตะวันออก จึงมีความพร้อมในการให้บริการ การรับประกันภัยรถใหญ่ ซึ่งเราคิดว่าเราพร้อมแล้วที่เข้ามารุกตลาดตรงนี้อย่างจริงจัง
รูปแบบของประกันภัยและผลตอบแทน ?
         การทำประกันภัยรถใหญ่ โดยมากจะผ่านสถาบันการเงิน / ธนาคารที่ผู้ประกอบการเช่าซื้อรถหรือผ่านตัวแทนของบริษัทฯ ผลตอบแทนเป็นไปตามกฎหมายและช่องทางการรับงานประกันภัย ส่วนการประกันภัยก็เป็นแบบภาคสมัครใจประเภท 1, 2, 3 และภาคบังคับ พ.ร.บ.
สิ่งที่จะสร้างความต่างให้กับลูกค้า ?
         ความคุ้มครองในกรมธรรม์จะใกล้เคียงกัน เนื่องจากเป็นกรมธรรม์มาตรฐาน แต่ที่แตกต่างจะเป็นวงเงินความคุ้มครองที่วิริยะฯ จะให้มากกว่า อีกทั้งการบริการของเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศและเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบอุบัติเหตุที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาเป็นเวลานาน จึงสามารถให้บริการที่รวดเร็วและสมบูรณ์ไม่เป็นภาระต่อเนื่องให้กับผู้ประกอบการ
เป้าหมายที่วางไว้ ?
          ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา วิริยะฯ มีจำนวนกรมธรรม์รถใหญ่และรถบรรทุกทุกประเภท ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน ปีละประมาณ 4 หมื่นกรมธรรม์ต่อปี ซึ่งเป้าหมายของบริษัทฯ คือจะขยายตลาดตามการเติบโตของการขยายตัวของการเพิ่มจำนวนรถใหญ่และผู้ประกอบการรถใหญ่ ซึ่งจะทำให้ครอบคลุมตลาดรถใหญ่ให้มากที่สุด
สาเหตุที่ทำให้คาดการณ์เช่นนี้
 เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการรถใหญ่ให้ความไว้วางใจในการรับประกันภัยและการให้บริการของบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก จนอาจกล่าวได้ว่าบริษัทฯ เป็นผู้นำในตลาดรถใหญ่เป็นเวลากว่า 7 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นในการขยายตลาดรถใหญ่
การันตีการให้บริการ ?
          วิริยะมีศูนย์ปฏิบัติการสินไหม / สาขา / ตัวแทน / ศูนย์ซ่อม ครอบคลุมทั่วประเทศจึงให้การบริการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ วิริยะยังมีการติดต่อประสานงานกับคู่ค้าที่เป็นบริษัทประกันภัยเพื่อนบ้านไม่ว่า ลาว, เวียดนาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรถบรรทุก ที่ขนส่งสินค้าข้ามแดนให้ได้รับ การบริการอย่างทั่วถึง หากขนส่งสินค้าไปยังประเทศนั้น ๆ และในปี 2554 – 2555 วิริยะจะขยายการประสานงานไปยัง กัมพูชา, พม่า, มาเลเซีย ต่อไปซึ่งจะให้ความมั่นใจกับผู้ประกอบการรถใหญ่ ในเรื่องการขนสินค้า ซึ่งไม่ใช่แต่ในประเทศเท่านั้น แต่ต่างประเทศวิริยะยังสามารถให้บริการได้ โดยผ่านทางร่วมมือกับบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ธุรกิจการขนส่งสินค้า ขยายตัวออกไปในอนาคต

 

 
 New Issue
BusandTrucks
ปักษ์หลัง กุมภาพันธ์ 2554

 VDO Clip                                                            + ดูทั้งหมดมาดูการเพ้นท์สีรถบัส (Part II)


มาดูการเพ้นท์สีรถบัส (Part I)
 
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 Gallery                                           + ดูทั้งหมด

THE GERMAN ARTISTS ARE AT IT AGAINถ้าเค้าผิด...เค้าขอโทษ 
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 Bus Event

+
Euro Bus Expo 

+ Jordan-motorshow

+ Jordan-autoshop

+ Autobel-serviceTTF-LOGO
 

TTF International Co.,Ltd
6th Floor, A.E.House 200/12-14, Soi Ramkhamhaeng 4

Ramkhamhaeng Rd, Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.
Tel : (66) 2717-2477 Fax : (66) 2717-2466
www.ttfintl.com | View Map | Careers

Exposition

NATIONAL ENGINEERING ’11

  - ENERGY SAVING '11

  - CONSTRUCTION '11

BUILDING SAFETY '11

BuildTech '11

BUS & TRUCK ’11

Publication & Website

BuilderNews Newspaper

BUS & TRUCK Newspaper

Energy Saving Magazine

HotGolf Newspaper

BuilderClick.com

 

Copyright © 2010 All rights reserved. TTF International Co.,Ltd.

 

Exhibition Organizer exhibition organizer cover songs News around the world mainst online for im super callusa just reviews cheap slr camera BEST TOMSINDEXTABS Best Reviews Best Talk By Wysiwyd Atlanta Sooner On Cyber My Bensatcher Motors My Reviews Billethridge Reviews Online Elkvalleyford Hot News Courtesylincoln Mercury E-Reviews Jsford GURU Reviews